Temeni si conditii

Termeni si conditii de utilizare a site-ului

Informatiile prezentate pe website-ul Dan Eurotrans sunt proprietatea Dan Eurotrans, denumita in continuare Dan Eurotrans, cu sediul in localitatea Arad, Strada Cocorilor, nr 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J02/159/1993, avand Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO3369496, si sunt destinate exclusiv utilizatorilor sai in scop informativ si comercial.
Dan Eurotrans, in calitate de proprietar al acestui website, depune toate eforturile pentru ca informatiile prezentate sa fie permanent actualizate si in conformitate cu politicile interne ale companiei, insa nu garanteaza acuratetea acestora.

Utilizarea website-ului, indiferent de scopul vizitei, informational sau comercial, implica acceptarea prezentei politici de Termeni si Conditii, asa cum este expusa in pagina de fata. Dan Eurotrans isi rezerva dreptul de a revizui Termenii si Conditiile de utilizare prin actualizarea acestei pagini in orice moment si fara o notificare prealabila a utilizatorilor. Vizitarea periodica a acestei pagini va ofera posibilitatea de a lua la cunostinta orice modificare survenita cu privire la acesti Termeni si Conditii, dvs., utilizatorul, fiind unicul raspunzator de cunoasterea si conformarea la noile prevederi si modificari ce pot aparea. In caz de neconformare, ne rezervam dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care incalca acesti termeni si conditii de utilizare, sau orice alte prevederi relevante din legislatia in vigoare.

Drepturi de autor si marci inregistrate
Toate materialele prezente pe Dan Eurotrans, incluzand, dar fara a se limita la, informatii, texte, grafica, software, unelte, produse, servicii, date, rezultate ale folosirii software-ului, reclame, nume, logo-uri precum si marci inregistrate reprezinta continutul acestui site, fiind protejate de legea dreptului de autor si legile referitoare la marci si proprietate intelectuala, cu exceptia situatiilor in care exista o stipulatie expresa, contrara, existenta pe acest site. Folosirea de catre dumneavoastra a continutului site-ului constituie o acceptare a acestor conditii si va obliga la respectarea acestora.
Este interzisa modificarea, copierea, reproducerea, descarcarea, transmiterea sau distribuirea acestui continut in orice modalitate cu exceptia cazurilor permise de conditiile de utilizare sau cu consimtamantul expres si prealabil al proprietarului acestui continut.

Marcile inregistrate si logo-ul de pe acest site si alte site-uri afiliate, sunt, sub rezerva unei stipulatii contrare exprese, proprietatea Dan Eurotrans. Ele sunt protejate potrivit legislatiei in vigoare, iar reproducerea si folosirea lor neautorizata vor atrage dupa sine raspunderea persoanei vinovate de incalcarea acestora. Toate drepturile sunt rezervate Dan Eurotrans Legea dreptului de autor si tratatele internationale protejand acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nicio forma si in niciun fel fara o permisiune in prealabil scrisa din partea Dan Eurotrans. Reproducerea neautorizata a continutului acestui site si a celor afiliate, ori a oricarei parti componente, va atrage dupa sine pedepsirea conform legislatiei in vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Avand in vedere Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau „GDPR” , Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018, va transmitem acest document pentru a va detalia cand si de ce anume va prelucram datele dumneavoastra personale, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora si cum le stocam in conditii de siguranta.

  1. 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI ROLUL PĂRȚILOR

În contextul încheierii și executării Contractului, Părțile vor prelucra o serie de date cu caracter personal, respectiv: datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Clientului dezvăluite de Client către SC Dan Eurotrans SRL si datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale SC Dan Eurotrans SRL dezvăluite Clientului;

Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului cu entitatea juridică în numele căreia acționați (care include și interacțiunile anterioare semnării acestuia) și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre în calitate de parte contractantă.

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, de exemplu:

  • prevenirea, detectarea precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

  • în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

  • cooperarea cu autoritățile și instituțiile publice;

2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PĂRTILOR

În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor GDPR

2.1. prelucrează datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Clientului în scopul încheierii și executării Contractului, precum și în scopul transmiterii de comunicări Persoanelor de Contact ale Clientului, inclusiv comunicări comerciale din partea SC Dan Eurotrans SRL sau a partenerilor SC Dan Eurotrans SRL.

2.2. Se conformează obligațiilor ce-i revin în calitate de operator în ceea ce privește încălcarea securității datelor cu caracter personal, și, totodată, informează Clientul cu privire la orice astfel de încălcare a securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată.

2.3. Desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, care poate fi contactat de către Client, pentru aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal, la următoarea adresă de e-mail: office@daneurotrans.ro .

2.4. Prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Clientului pentru scopul încheierii și executării Contractului, asigurându-se astfel că respectă cerințele legislației prin utilizarea unui temei adecvat al prelucrării datelor și asigurarea informării adecvate a SC Dan Eurotrans SRL, conform acestui document;

2.5. In calitate de operator de date cu caracter personal, este responsabil de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, tuturor clientiilor care furnizeaza date cu caracter personal cat si persoanelor de contact ale SC Dan Eurotrans SRL, mentionate in contract sau alte documente.

2.6. În cazul în care este obligat conform legislației aplicabile, desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal și comunică datele de contact la care acesta poate fi contactat de către SC Dan Eurotrans SRL pentru aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal;

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

1. Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

2. Dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

3. Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

4. Dreptul la restricționarea prelucrării sau va opuneti, care se aplică în cazul în care dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, prelucrarea este ilegală .

5. Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

  • 6. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 București sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro ;

  • Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise la sediul SC Dan Eurotrans SRL, str.Cocorilor, nr. 4, Mun.Arad, Jud.Arad

3. MASURI DE CONFIDENTIALITATE PENTRU PRTOTECTIA INFORMATIILOR PERSONALE

3.1. Ne asigurăm că drepturile persoanelor vizate legate de prelucrarea datelor personale deținute de noi sunt respectate și că oferim mijloacele necesare pentru a le permite să își exercite drepturile.

3.2. Oferirea de informații persoanelor vizate – oferim persoanelor vizate informații clare și ușor accesibile cu privire la operatorul de date și prelucrarea datelor lor cu personale.

3.3. Asigurarea unui mecanism pentru modificarea sau retragerea consimțământului – oferim un mecanism pentru ca persoanele vizate să modifice sau să-și retragă consimțământul.

3.4. Asigurarea unui mecanism pentru a se opune prelucrării – oferim un mecanism care permite persoanelor vizate să se opună prelucrării datelor lor personale.

3.5. Împărtășirea exercitării drepturilor de principiu cu privire la datele cu caracter personal - luăm măsuri rezonabile pentru a informa terții cu care au fost împărtășite datele cu caracter personal, despre orice modificare, retragere sau obiecții care rezultă din exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

3.6. Rectificarea sau ștergerea – implementăm un mecanism pentru a facilita exercitarea drepturilor persoanelor vizate să accesese, să corecteze și/sau să șteargă datele lor cu caracter personal.

3.7. Oferirea unor copii a datelor cu caracter personal prelucrate – putem oferi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, supusă politicii de reținere și ștergere, atunci când se solicită de către un responsabil cu datele cu caracter personal.

3.8. Limitarea colectării – limităm colectarea datelor personale la minimul relevant, proporțional și necesar pentru scopurile identificate.

3.9. Limitarea prelucrării – limităm prelucrarea datelor cu caracter personal la ceea ce este adecvat, relevant și necesar pentru scopurile identificate.

3.10. Reținerea – nu reținem date cu caracter personal mai mult decât este necesar în scopul pentru care s-au prelucrat datele cu caracter personal.

3.11. Eliminarea – se va face in conditii de siguranta si pentru a evita si preveni alte riscuri .

4. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Garantia produselor vandute de Dan Eurotrans

Pentru toate produsele vandute si livrate de catre Dan Eurotrans beneficiezi de certificate de garantie conform legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor.

Produse cu certificat de garantie emis de producator
Pentru o parte dintre produsele vandute de Dan Eurotrans vei primi certificat de garantie emis de producator sau distributor in format tiparit. Il gasesti in cutia produsului sau lipit pe exteriorul cutiei. Pastreaza certificatul ca sa poti beneficia de garantie, daca va fi nevoie.

Nu fac obiectul garantiei produsele care prezinta defecte fizice precum: lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garantie deteriorate, indepartate sau modificate, produsele utilizate in conditii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea produselor in conditii de umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice etc.), setari si instalari incorecte, prize fara impamantare, patrunderea de lichide, metale sau alte substante in interiorul echipamentelor, interventia mecanica sau plastica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii echipamentelor.

Daca produsul se defecteaza in perioada de garantie, reparatia iti este asigurata de reteaua de service autorizat a producatorului/distribuitorului, in centrele specificate in certificat. Trebuie doar sa duci produsul defectat la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat, care va prelua intreaga responsabilitate a rezolvarii garantiei.

Conditiile de acordare a garantiilor pot varia in functie de producator si sunt stabilite in politicile comerciale ale fiecarui producator, la nivel national.

Produse resigilate
Toate produsele resigilate sunt insotite de certificate de garantie emis Dan Eurotrans in format electronic. Perioada de garantie este specificata in certificatul de garantie al fiecarui produs.